Coronavirus… uitstel van belastingbetaling

Coronavirus… uitstel van belastingbetaling en werktijdverkorting

Het coronavirus… er wordt bijna 24/7 over gesproken. In de politiek, op het nieuws, in talkshows en natuurlijk ook door ondernemers. Want voor veel ondernemers zijn het financieel onzekere tijden.

Vanuit de politiek is daarom gekeken hoe zij de ondernemers die merken dat hun omzet terugloopt door de uitbraak van het coronavirus kunnen bijstaan.

Uitstel van belastingbetaling

Eén van de maatregelen die de overheid treft is de mogelijkheid voor ondernemers om uitstel van betaling te krijgen bij de Belastingdienst. Dit maakte het kabinet donderdag 12 maart 2020 bekend.

Na het indienen van een gemotiveerd verzoek zal de belastingdienst de invordering van belastingen stopzetten. Het gaat om zowel de omzetbelasting als inkomsten- en vennootschapsbelasting. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden.

Werktijdverkorting

Ook is er een mogelijkheid om een aanvraag te doen voor werktijdverkorting van personeel. In het kort houdt dit in dat de uren van het personeel die wel contractueel vastgelegd zijn maar niet daadwerkelijk gewerkt (kunnen) worden, vergoed worden door het UWV.

Het moet hierbij gaan om een tijdelijke vermindering van de werkzaamheden met een minimum van 20%. De periode van vermindering van deze werkzaamheden moet vallen tussen de 2 en 24 weken. De vergunning wordt in eerste instantie voor 6 weken afgegeven, maar kan op verzoek verlengd worden. De regeling geldt niet voor uitzendkrachten of medewerkers met een 0-urencontract.

Let op: om de uren vergoed te krijgen is dus wel een vergunning nodig. Het is niet mogelijk personeel minder uren te laten werken en achteraf daar een vergoeding voor te vragen. De vergunning, mits toegekend, gaat met terugwerkende kracht in op het moment van aanvraag.

Je kunt de aanvraag doen via deze link

Hulp nodig?

Heb je vragen of wil je dat wij met je meedenken? vraag@adm-almagest.nl

De KOR in 2020

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) die van toepassing is voor de BTW. In plaats van een belastingvermindering komt er een BTW-vrijstelling.

Wat houdt deze regeling precies in en voor wie geldt deze? Lees snel verder!

De huidige KOR (tot en met 2019)

De huidige regeling is een belastingvermindering en gebaseerd op het bedrag aan af te dragen BTW. In 2019 kun je nog gebruikmaken van de huidige regeling. Als het saldo van ontvangen BTW en betaalde BTW minder is dan 1.345 euro per jaar hoef je geen BTW af te dragen. Tussen de 1.345 euro en 1.883 euro draag je slechts een gedeelte af. Alleen als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap) kun je gebruikmaken van de KOR.

Bij elke kwartaalaangifte kun je aangeven of je gebruik wil maken van de KOR. Wanneer je ervoor kiest gebruik te maken ervan hoef je niets af te dragen. De valkuil hiervan is dat wanneer je meer winst behaald dan verwacht (en boven de grens van EUR 1.883 aan BTW uitkomt), je het gehele bedrag aan BTW alsnog moet afdragen. Daarom is het vaak beter om de BTW per kwartaal af te dragen en achteraf terug te vragen door middel van een correctie.

Let op: De niet af te dragen BTW wordt gezien als opbrengst voor de inkomstenbelasting dus vergeet dit niet aan te geven in je aangifte inkomstenbelasting.

De nieuwe KOR (vanaf 2020)

Voor wie geldt de regeling?

Vanaf 2020 wordt niet gekeken naar het bedrag aan te betalen BTW maar naar de gemaakte omzet. Je kunt van de regeling gebruik maken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro. Niet alleen natuurlijke personen, maar ook stichtingen en verenigingen kunnen gebruikmaken van de KOR.

Wat houdt de regeling in?

Wanneer je kiest voor deze regeling mag je geen BTW op je leveringen of diensten berekenen. Tevens kun je de BTW op de kosten, de voorbelasting, niet meer aftrekken. Je hoeft geen BTW- aangiften meer in te dienen en hoeft dit dus ook niet meer bij te houden in je administratie. Je kiest voor minimaal 3 jaar voor deze regeling of tot je omzet in een kalenderjaar boven de grens van 20.000 euro uitkomt.

Op het moment dat je omzet boven deze grens uitkomt, ben je verplicht weer een BTW administratie te voeren. De omzet tot dan blijft zoals deze is, zonder BTW. De komende 3 jaar kun je dan ook geen gebruik meer maken van de regeling.

In de factuur die je maakt waarbij je de grens overschrijdt, wordt over het gehele bedrag BTW berekend.

Voorbeeld:        

  • Factuur 1 – omzet 9.000 – BTW 0
  • Factuur 2 – omzet 7.000 – BTW 0            (totaalomzet 16.000)
  • Factuur 3 – omzet 5.000 – BTW 1.050    (totaalomzet 21.000)     

Bij factuur 3 kom je boven de grens van 20.000 euro. Over het gehele bedrag van 5.000 euro wordt 21% BTW berekend (en dus niet alleen over de 1.000 euro boven de 20.000 euro)

Let op: Bij buitenlandse klanten of transacties waarbij de BTW is verlegd moet je toch aangifte omzetbelasting doen.                   

Wel of niet kiezen voor de nieuwe KOR?

Er zijn zowel voor- als nadelen wanneer je kiest voor deze regeling. Hieronder een opsomming van beiden.

Laten we beginnen met de voordelen:

  • De administratie wordt makkelijker. Je hoeft geen BTW meer bij te houden en ook geen aangiften meer in te dienen.
  • Heb je voornamelijk particuliere klanten dan kun je dezelfde verkoopprijs blijven hanteren en daarmee je winstmarge verhogen. Je hoeft namelijk over hetzelfde bedrag aan winst die je ontvangt niet meer de BTW af te dragen. De klant kan deze BTW toch al niet terugvragen en ondervinden daarmee geen nadeel.

En nu de nadelen:

  • Je zit voor 3 jaar vast aan je keuze, tenzij je over de grens van 20.000 euro omzet gaat.
  • Doe je een grote investering dan kun je de BTW hierop niet verrekenen als voorheffing.
  • Wanneer je voor zakelijke klanten dezelfde prijs hanteert als hiervoor, maar dan zonder de BTW, kunnen zij geen BTW terugvragen. Voor hen zul jij dus duurder worden en ben je op die manier minder interessant ten opzichte van je concurrent die wel BTW berekend.
  • Wanneer iemand je factuur krijgt en geen BTW ziet, is het duidelijk dat je jaaromzet minder is dan 20.000 euro. Niet iedere ondernemer vindt het prettig dat iedereen inzicht heeft in hun financiën.

Conclusie

De ene onderneming is de andere niet en het is dan ook heel persoonlijk of deze regeling voordelig of nadelig voor jou uitpakt. Ook moet je rekening houden met de plannen voor de komende 3 jaren. Ga je investeren? Verschuift je klantenkring van particuliere klanten naar zakelijke klanten of andersom?

Onze conclusie is dat wanneer je voornamelijk zakelijke klanten hebt je zelf geen voordeel hebt bij het gebruik van de KOR. Daarentegen, als je klanten vooral particulieren zijn, is de regeling wel voordelig voor jou als ondernemer. De klant blijft hetzelfde betalen en jij houdt meer over. Geen aangiften meer indienen en de BTW hoeven te berekenen en bij te houden in de administratie kan voor sommige ondernemers ook een grote rol spelen in de keuze.

Let op: Meld je voor 20 november 2019 bij de belastingdienst aan als je gebruik wilt maken van deze regeling!

Heb je vragen of wil je dat wij met je meedenken over wel of niet aanmelden? vraag@adm-almagest.nl